„Infostatybos“ paskirtis – elektroniniu būdu teikti prašymus ir išduoti leidimus, kitus su statinių projektavimu ir statybos procesu susijusius dokumentus. Iš viso per modernizuotą informacinę sistemą bendradarbiavimo lygiu (prašymai pateikiami ir dokumentai išduodami nuotoliniu būdu) teikiama 18 elektroninių paslaugų. Iki šios dienos sistemoje pradėta beveik 19 tūkstančių įvairių su statyba susijusių procedūrų, daugiau kaip pusė jų jau užbaigtos. Didžiajai daliai vykdomų procesų teisės aktais nustatyti tam tikri terminai, todėl išduotų dokumentų ar užbaigtų procesų skaičius gerokai mažesnis už pateiktų prašymų, paraiškų ar sistemos vidaus vartotojams sukurtų užduočių skaičių.

Per „Infostatybą“ išduodami ne tik statybą leidžiantys dokumentai, teikiamos kitos su statyba susijusios paslaugos, bet ir atliekamos statybos valstybinės priežiūros procedūros. Atnaujinus „Infostatybą“ jau patenkinta beveik 600 statytojų prašymų patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, išduota apie 400 pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių projekto sprendinių, patenkinta 160 prašymų išduoti statybą leidžiantį dokumentą kito statytojo vardu, priimti 582 statytojų pranešimai apie statybos pradžią ir kt.

Auga ir naująja „Infostatyba“ sėkmingai besinaudojančių išorės vartotojų skaičius. Pavyzdžiui, vien per pastarąsias dešimt dienų pateikti 428 elektroniniu parašu pasirašyti prašymai išduoti leidimą statyti ar rekonstruoti statinį, 287 prašymai išduoti rašytinį pritarimą statinio projektui (iš viso nuo modernizuotos sistemos veikimo pradžios š. m. vasario 1 d. – atitinkamai 1594 ir 1122).

Tik pradedantiems naudotis elektroninėmis paslaugomis vis dar kyla klausimų dėl elektroninio parašo. Dokumentai „Infostatyboje“ elektroniniu parašu pasirašomi vadovaujantis šiuo metu galiojančiais elektroninio parašo naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais – Elektroninio parašo įstatymu ir Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0. Dabar priimami ADOC formato dokumentai, pasirašyti el. parašu, o nuo 2017 m. numatoma išplėsti priimamų formatų spektrą ir priimti PDF LT formato dokumentus. Nuo 2009 metų Lietuvos Respublikos piliečiams išduodamos lustinės asmens tapatybės kortelės su elektroniniu parašu. Jei asmens tapatybės kortelė išduota iki 2009 metų, naują asmens tapatybės kortelę galima užsisakyti artimiausioje migracijos tarnyboje. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą galima rasti internete https://www.eparasas.lt.

Pradėjus veikti modernizuotai sistemai, buvo kilę nesklandumų ir dėl techninių klaidų, ir dėl vartotojų veiksmų. Dauguma sistemos programavimo trūkumų pašalinti. Jau galima naudotis ir atestuotų asmenų registrais – Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir Architektų rūmų sudarytais sąrašais. Taigi sudaryta galimybė pasitikrinti, ar statybos pagrindinių veiklos sričių vadovai (pavyzdžiui, statinio projekto vadovas) yra nustatyta tvarka atestuoti.

„Infostatybą“ administruojanti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pripažįsta, kad vis dar nustatoma tobulintinų sistemos elementų. Pavyzdžiui, atsižvelgus į savivaldybių atstovų nusiskundimus dėl dokumentų išdavimo terminų rodymo, bus įdiegtas patogesnis tikrinimo terminų pavaizdavimas – jie bus rodomi tikrinančių subjektų sąraše. Visi trūkumai fiksuojami, operatyviai šalinami, ieškoma naudojimąsi sistema palengvinančių sprendimų, konsultuojami tiek išorės, tiek ir vidaus vartotojai.

VTPSI informacija

Mūsų komentaras:

Infostatyba dar tik pradeda savo žingsnius elektroninio parašo ir apskritai elektroninio komunikavimo ir dokumentų valdymo srityje. Kaip visada, pirmi blynai svyla, bet tai nėra blogai – mes mokomės.

UAB Statybos teisė, savanoriškai konsultuoja INFOSTATYBA kūrėjus bei statybos inspekciją platformos veikimo ir vartotojo sąsajos veikimo klausimais. Padeda tobulinti pačią sistemą.

Jeigu reikia tvarkytis su Infostatyba – kreipkitės – padėsim.

skambinkite 867867075