Dokumentai, reikalingi namo pridavimui

Paskutinis etapas statybose yra Namo pridavimas arba statybos pabaiga. Oficialiai tai vadinama – užbaigtos statybos deklaravimas, deklaracijos tvirtinimas bei registravimas Regisrų Centre…

Statytojas pastatęs naują statinį, rekonstravęs, pakeitęs statinio (patalpos) paskirtį, atnaujinęs daugiabutį namą ar visuomeninės paskirties pastatą, pateikia prašymą, pasinaudojant IS „Infostatyba”, išduoti Statybos užbaigimo aktą arba patvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą.

Jums reikia surinkti visus