Dokumentai, reikalingi namo pridavimui

Paskutinis etapas statybose yra Namo pridavimas arba statybų pabaiga.
Statytojas pastatęs, rekonstravęs, naują statinį, pakeitęs statinio (patalpos) paskirtį, atnaujinęs daugiabutį namą ar visuomeninės paskirties pastatą, pateikia prašymą , pasinaudojant IS „Infostatyba”, išduoti Statybos užbaigimo aktą .
Reikia surinkti visus reikiamus dokumentus ir pateikti juos Statybų inspekcijai. Inspektoriui patikrinus dokumentus kreiptis į registrų centrą.
Statybos užbaigimo aktas