Statybos įteisinimas galimas ne betkaip ir ne bet kur

Pastarųjų metų savavališkų statybų ir jų padarinių šalinimo statistika rodo, kad kas dešimtas statytojas pasinaudoja įstatymų numatyta galimybe statybą įteisinti. Iš praeitais metais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnų nustatytų 462 savavališkų statybų tais pačiais metais 47 iš jų padariniai pašalinti, gavus statybą leidžiantį dokumentą (SLD). Už savavališkos statybos įteisinimą