Infostatyba dar tik pradeda savo kelią

„Infostatybos“ paskirtis – elektroniniu būdu teikti prašymus ir išduoti leidimus, kitus su statinių projektavimu ir statybos procesu susijusius dokumentus. Iš viso per modernizuotą informacinę sistemą bendradarbiavimo lygiu (prašymai pateikiami ir dokumentai išduodami nuotoliniu būdu) teikiama 18 elektroninių paslaugų. Iki šios dienos sistemoje pradėta beveik 19 tūkstančių įvairių su statyba susijusių procedūrų, daugiau kaip pusė jų